Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler için Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler için Destek Eğitim Programı


Dil ve Konuşma Güçlülüğü Destek Eğitim Programı ile bireylerin; - Sesletim (Artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık(Fonolojik) becerilerini geliştirmeleri, - Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları, - Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri, - Okuma yazma becerilerini geliştirmeleri, - Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları beklenmektedir. Dil ve konuşma güçlüğü olan kişilerin eğitimi dil ve konuşma terapistleri tarafından verilmektedir. Dil ve Konuşma Terapistleri; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapmaktadır. Dil ve konuşma bozuklukları, erken çocukluk döneminde başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede bireyleri etkileyebilmektedir. Bu kapsamda dil ve konuşma bozuklukları alanı disiplinler arası etkileşimin gerekli olduğu ancak kendi mesleki otonomisine sahip bir bilim dalıdır.
BİZİ ARAYIN
YOL TARİFİ