Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı


Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile bireylerin:
 
Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
Matematikte ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

BİZİ ARAYIN
YOL TARİFİ