Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı ile bireylerin:
 
İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
İletişim becerilerini geliştirmeleri,
Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
Akademik becerilerini geliştirmeleri,
Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

BİZİ ARAYIN
YOL TARİFİ